Програма по ЕС и ИПП

Програма по ЕС и ИПП се състои от следните компоненти:

Съдействие при прехода и укрепване на институциите.

Регионално и трансгранично сътрудничество – съвместни трансгранични дейности на фона на страните бенефициенти по ИПП, както и между страни бенефициенти и държавите-членки на ЕС.

Регионално развитие включва мащабни инфраструктурни проекти свързани с околната среда и транспорт, програми за насърчаване на националната конкурентоспособност и балансирано регионално развитие. Този компонент на програмата ИПП представлява фазата на подготовка за използване на ЕФ за регионално развитие след присъединяването ни към ЕС.

Развитие на човешките ресурси – финансираните проекти са в областта на социално сътрудничество, с цел постигане на целите на стратегия по заетостта от ЕС; предшественик на Европейския социален фонд.
Има още

Агенция за регионално развитие PORIN

Цел и задачи на Агенция за регионално развитие

Създаването й започва през 1996 година и до 2004 година, тя не спира своето развитие и растеж. Занимава се като поддържаща институция за средни и малки предприятия.

Агенция за регионално развитие представя интегрираните дейности за цялостно регионално развитие на определен регион или на цяла страна. Създаването на такава е, с цел да окаже подкрепа за мобилизиране и по-нататъшно развитие на икономически субекти в даден регион.

Целта

Задачата на Агенция за регионално развитие е да създаде колкото се може повече стартиращи предприятия, а те от своя страна да създадат нови работни места в даден регион, с помощта на инвестиции отпуснати от ЕС.
Има още